Aktuelle saker

Ny nettside for etablererboligordningen Ineo og Helen & Hard arkitekter vant tilbudskonkurransen på Teknikken! Nye planer på Lagårdsveien Dette er planene på Nytorget Vålandstun nominert til byggeskikkprisen Nyhetsarkiv

Ny nettside for etablererboligordningen

Publisert 25.1.22

Illustrasjon av prosjektet Tastarustå B7. Tegnet av Alliance arkitekter AS

I forbindelse med omorganisering og tilbakeføring av flere kommunale foretak i Stavanger kommune overtok Stavanger utvikling ansvaret for etablererboligordningen fra det tidligere kommunale foretaket Stavanger boligbygg.

Formålet med etablererboligordningen er å bidra til å hjelpe førstegangsetablerere inn i egen bolig og på den måten bidra til å oppfylle Stavanger kommunes visjon om et trygt hjem for alle.

Nå er det blitt etablert en egen hjemmeside for etablererboligordningen for deg som er interessert i disse boligprosjektene. Her kan du lese mer om ordningen og aktuelle prosjekter.

Les mer på www.etablererbolig.no

Ineo og Helen & Hard arkitekter vant tilbudskonkurransen på Teknikken!

Publisert 10.12.21

Torsdag 9. desember behandlet styret i Stavanger utvikling saken om tilbudskonkurransen for utvikling av et pilotprosjekt for sosial bærekraft på Teknikken sør.

Stavanger utvikling har avholdt en tilbudskonkurranse der 25 aktører meldte sin interesse. Vi er overrasket over engasjementet og imponert av kvaliteten i de innleverte tilbudene. Flere av tilbyderne kunne ha realisert et attraktivt boligprosjekt på Teknikken sør-tomten.

Vi fikk inn 10 tilbud før fristen!

Tunet mellom boligene

Vinnerteamet med Ineo Eiendom og Helen & Hard arkitekter har et veldig godt konsept for boligprosjektet og viser en romlig organisering og arkitektonisk utforming som innbyr til medvirkning, deling og fellesskap på ulike nivå.
Teamet har også en unik erfaring fra tidligere boligprosjekt med fellesskaps- og delingsløsninger.

Endelig fremforhandlet salgskontrakt skal godkjennes av styret på nyåret.

SU følger opp realiseringen av prosjektet gjennom en god koordinering og oppfølging av de krav som fremgår i konkurransegrunnlaget og salgsprospekt.

Vedlagt finner du både konkurransegrunnlaget og sak om evaluering av tilbud som ble lagt frem for vårt styre.

Les mer her på Ineo sin nettside

Se også

Teknikken Sør evaluering av tilbud og begrunnelse for valg av tilbyder

Konkurransegrunnlag Teknikken Sør

Kransen, et halvtak som kobler alle boligene sammen og samler hele kvartalet

Oversiktsbilde av prosjektet sett fra Storhaug.

Nye planer på Lagårdsveien

Publisert 3.12.21

Snart flytter Rogaland brann og redning IKS inn i sine nye flotte stasjoner i Lervig og i Schankeholen. Dette betyr at de etter hvert også flytter ut av dagens lokaler og nye muligheter byr seg på Lagårdsveien.

Stavanger utvikling går derfor i gang med å se på hva fremtiden kan bringe for både eiendommen og forholdet til Lagårdsveien. Reguleringsarbeider settes i gang på nyåret med mål om ny plan før stasjonen er fraflyttet.

Mer informasjon vil følge.

Flyfoto av Brannstasjonen på Lagårdsveien. Foto: T. A. Eide

Dette er planene på Nytorget

Publisert 2.12.21

Det skjer mye på Nytorget de neste årene. Og Nytorget er så mye mer enn bare ett torg. Dette er planene for Nytorget.

I felt C11 er det tenkt å etablere ett nybygg med offentlig parkeringsanlegg i tre etasjer under bygget. Dette nybygget som vi finner i krysset Nytorget/Bergelandsgata skal huse Mediebyen. I dagens bebyggelse på C11 finner vi Metropolis og Ungdom og fritid.

Det er i dag åtte trehus innenfor området vi kaller Nytorget. Av de åtte trehusene ser man for seg at de fire øverste i Kongsteinsgata skal bevares (felt D), mens de to nederste i Kongsteinsgata og to ut mot Nytorget (innenfor felt B) erstattes av ett nybygg for Metropolis.

Metropolis og Ungdom og fritid får etter dagens planer plass i to nybygg vegg i vegg med Mediebyen.

Vålandstun nominert til byggeskikkprisen

Publisert 14.09.21

Vi gratulerer Ineo eiendom med et flott boligprosjekt og med nominasjonen til Stavangers byggeskikkpris!

Stavanger utvikling har bidratt til prosjektet gjennom oppdrag fra Stavanger bystyre (2015) om å tilrettelegge for nye boformer for eldre på den tidligere sykehjemstomten på Våland.

I 2017 inviterte vi til en prosjektkonkurranse her med hovedmål om å få frem et godt forbildeprosjekt for seniorboliger med fokus på fellesløsninger og møteplasser. I tillegg skulle prosjektet være tilpasset trehusbyen på Våland.

Ineo eiendom har sammen med sitt dyktige team, Haga & Grov arkitekter og Smedsvig landskap, levert boliger av høy kvalitet som vil være et attraktivt alternativ for seniorer.

Les mer om dette på Ineo sin nettside