Aktuelle saker

Nå starter salget på Odden i Hinna Park Husets Hukommelse - Et kunstprosjekt i Nedre Dalgate 2 Nye anleggsarbeider i Jåttåvågen Økt fokus på klima og miljø Et steg nærmere ny rundkjøring i Madlaveien/Regimentveien Hvordan ser fremtidens Bekkefaret ut? Nyhetsarkiv

Nå starter salget på Odden i Hinna Park

Publisert 22.08.2023

Den videre utbyggingen av Hinna Park i Jåttåvågen er et av Stavanger utviklings’s viktigste prosjekter. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger utvikling, Entra, Camar Eiendom og Obos, gjennom det felles selskapet Hinna Park Utvikling.

Nå går startskuddet for salget av de første leilighetene i boligprosjektet Odden – helt ytterst ved sjøkanten i Hinna Park.

«Hinna Park fortsetter å vokse, og de første 190 boligene i prosjektet Odden er det nyeste boligprosjektet i bydelen. Odden skal være for alle, det gjenspeiles både i uteområdene og i boligene vi skal bygge. Her finnes alt fra små leiligheter for førstegangskjøpere, til store familieleiligheter over to plan og boliger som passer godt til voksne»

Sier prosjektdirektør i OBOS Helge Eggja.

Det første borettslaget, Odden 1, vil bestå av tre bygg og 56 leiligheter. Boligtypene preges av stor grad av variasjon, med leiligheter i størrelse fra 52 til 241 kvadratmeter. Innflytting er planlagt i første kvartal 2026.

Flere av leilighetene vil bli tilbudt med OBOS’ boligkjøpsmodeller Bostart og Deleie, som gjør inngangen i boligmarkedet litt enklere.

Illustrasjon: EVEImages og Brandsberg-Dahls Arkitekter

Hele Hinna Park-prosjektetet vil ferdig utbygget bestå av 1 500 nye boliger, fordelt på leiligheter og rekkehus, og Hinna Park vil da huse 14 000 arbeidsplasser.

Salget av boligene i Odden 1 håndteres av OBOS og du finner mer informasjon om dette på deres sider.

Stavanger utvikling har i tillegg til vår 50% eierandel i Hinna Park utvikling et overordnet ansvar for infrastrukturen i hele området Hinna Park 2.0. Dette kan du lese mer om på prosjektets hjemmeside.

Husets Hukommelse - Et kunstprosjekt i Nedre Dalgate 2

Fra januar i år har 17 kunstnere arbeidet på Nytorget i Nedre Dalgate 2 med det temporære kunstprosjektet Husets Hukommelse. Huset på Nytorget står tomt i påvente av rehabilitering. Fredag 1.9.2023 åpner prosjektet med mottakelse på Rogaland Kunstsenter av byarkitekt Henrik Lundberg.

«Hjertet i prosjektet ligger i ideen om hvordan arkitekturen vi omgir oss med har en verdi og er reisverket for vår felles historie.»

Reklameplakat: Huset. 01.09.23 til 1.10.23. Torsdag-Fredag kl.12-18 Lørdag-Søndag kl.12-16 Et temporært kunstprosjekt. Nedre Dalgate 2, Stavanger.

Billedkunstner Kjerstin Barkved er initiativtager og prosjektansvarlig sammen med billedkunstnerne Evy Horpestad Tjåland, Markus Bråten og Elin Kjøsnes.

Dette tverrfaglige prosjektet gir kunstnere med lokal og regional forankring mulighet til å jobbe stedsspesifikt over lengre tid. Bærekraft og stedsensitiv forankring i historie og materialer er viktige tematiske moment i prosjektet.

«Vi synes det er veldig kjekt at dette huset kan bli brukt til noe fornuftig i påvente av den kommende rehabiliteringen, og gleder oss til å se det ferdige resultatet av kunstprosjektet»

– Olav Mariero, prosjektutvikler Stavanger utvikling.

Videre vil Huset være åpent for publikum torsdag til søndag gjennom hele september:
Torsdag – Fredag kl.12-18
Lørdag – Søndag kl.12-16

Deltagende kunstnere:
Elin Gabrielsen, Anita Tjemsland, Helle Mellemstrand, Kari Ann Lending Kleiveland, Helene Espedal-Selvåg, Elin Kjøsnes, Solveig Landa, Nils-Thomas Økland, Camilla Løken Hill, Yumiko Ashley, Markus Bråten, Anna Kristin Ferking, Evy Horpestad Tjåland, Kjerstin Barkved, Veslemøy Flotve, Espen Pedersen og Fredrik Sele.

 

Nye anleggsarbeider i Jåttåvågen

Publisert 16.6.23

Veianlegg, undergang og vann- og avløpsanlegget ved Søstrene Hinna ferdigstilles i dag 16.juni. Etter et års tid med anleggsarbeider i forbindelse med byggingen åpner nå Gandsfjordruta igjen i dag.

Samtidig starter vi arbeidene med ny pelekai, sjøfylling og ledningsanlegg sør for Skråtårnet. I forbindelse med dette arbeidet er det dessverre nødvendig å stenge turveien fra Skråtårnet til Hinnastranden for gjennomgang i en periode frem til vinteren 2024. Dette beklager vi veldig, men av sikkerhetsmessige hensyn med pågående kryssende anleggstrafikk må vi i tiden fremover henvise til ferdsel på Gandsfjordruta langs jernbanen.

Foto: Consult1 AS

Videre informasjon om dette arbeidet oppdateres på prosjektets hjemmeside.

Økt fokus på klima og miljø

Publisert: 26.4.23

I vår reviderte eierstrategi som ble vedtatt av Stavanger kommunestyre i sak 31/2022 ble det definert et nytt mål for virksomheten knyttet til klima og miljø.

–  Foretaket skal drives etter forretningsmessige prinsipper, og utvise samfunnsansvar gjennom en utøvelse av virksomheten som bidrar til sosial og klimamessig bærekraft.

Vi har med bakgrunn i dette nå inngått vår første rammeavtale for rådgivningstjenester innen klima og miljø, en toårig rammeavtale med Asplan Viak AS.

Sammen skal vi de neste årene blant annet arbeide med å innlemme klima- og miljøsatsing i foretakets overordnede strategi og handlingsplan, utvikle kompetansemål for foretaket og de ansatte samt fastsette ambisjonsnivå og miljømål i prosjektene våre.

Fra kontraktsmøtet. Fra venstre: Ingrid Dagsland Halderaker (Asplan Viak), Una Myklebust Halvorsen (Asplan Viak), Olav Mariero (Stavanger utvikling), Hans Kjetil Aas (Stavanger utvikling)

Et steg nærmere ny rundkjøring i Madlaveien/Regimentveien

Publisert 22.3.23

Stavanger utvikling har inngått avtale med Rogaland fylkeskommune om gjennomføring av infrastruktur i krysset Regimentveien/Madlaveien, saken ble behandlet i styremøte 10.3.23. Det skal bygges rundkjøring, sykkel- og gangvei, opparbeidelse av friområde og omlegging av bekk i henhold til plan 2517 som ble vedtatt i Stavanger kommune i 2022.

Prosjektet skal gjennomføres av Rogaland Fylkeskommune og finansieres av Bymiljøpakken og utbyggere på Madla-Revheim. Man har et mål om byggestart i 2024 med ferdigstillelse i 2025.

Viktig rekkefølgekrav

Denne utbedringen av krysset er et viktig rekkefølgekrav og blir en viktig milepæl for den kommende utbyggingen av Madla-Revheim.

Utbyggingsområdet Madla-Revheim er med sine 780 dekar et av de største utbyggingsområdene i Stavanger og områdeplanen legger til rette for etablering av 4000 boliger, lokalsenter med handel, service og næring, barneskole, sykehjem og idrettsanlegg.

Flyfoto med gjeldende regulering for krysset Regimentveien/Madlaveien

 

Hvordan ser fremtidens Bekkefaret ut?

Publisert: 09.03.23

I nær fremtid vil to av barnehagene i Bekkefaret tømmes og overføres til ny barnehage på Teknikken, dermed legges det til rette for utvikling av kommunens eiendommer i Bekkefaret som vi i Stavanger utvikling har ansvar for å utvikle. En områdeplan er under utarbeidelse og vil legge til rette for fremtidig bruk og utbygging, med mål om å sikre et godt bomiljø i Bekkefaret.

Utbyggingseiendommene i området rundt høyblokken er på ca. 24 mål. Her har vi som mål å sørge for en bærekraftig utvikling av eiendommene med fremtidsrettede boligprosjekter, hvor sosial bærekraft vektlegges særskilt gjennom beboermiks, møteplasser og fellesskap.

For oss har det vært viktig å se helheten og vi har tett samarbeid med By og samfunnsplan i det pågående planarbeidet. Boligblokken i Bekkefaret har i flere år vært gjenstand for diskusjon og negativ oppmerksomhet. I august 2020 ba derfor formannskapet om å få utredet en endelig løsning for blokken. Skulle den rives eller bevares?

Flyfoto over Bekkefaret sett nordøst. Viser omriss av områdeplanen og våre eiendommer i områdeplanen.

Flyfoto: T.A.Eide

Hva skjer med høyblokken?

Avklaring av blokkens fremtid er en viktig del av utviklingen av Bekkefaret. Vi har derfor bidratt med å få utredet om blokken kan få en ny bruk i ny drakt, samt undersøkte om blokken kan ta en ny rolle i utviklingen av Bekkefaret. Det har vi gjort gjennom en egnethetsstudie for selve blokken, samt en mulighetsstudie for hele planområdet (områdeplanen).

Vår klare anbefaling var at blokken er godt egnet til å bevares, samt til ny bruk som omsorg pluss. Et omsorg pluss konsept ville passe godt inn i utviklingen i Bekkefaret; et variert bomiljø og romslige grøntområder.

Utvalgene for helse og velferd, og miljø og utbygging skal behandle saken om bevaring og ny bruk av høyblokken til omsorg pluss i løpet av mars. Vi mener dette er et viktig steg for Bekkefaret, og er glade for å kunne bidra til at bærekraftige løsninger innen klima- og miljø, sosiale forhold og økonomi velges.

Nyhetsarkiv