Sammen for
en attraktiv by
I Stavanger utvikling tar vi valgene som former framtidens Stavanger. Du tenker kanskje ti år fram i tid. Vi tenker hundre!