Stavanger utvikling søker partner til utbygging i Jåttåvågen

Publisert 08.01.2019

Stavanger utvikling KF søker langsiktig partner for utvikling av over 200.000 kvm nybygg i Jåttåvågen, rett nord for Hinna Park. Ferdig utbygget kan området gi plass til 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger.

Dette historiske området som har vært brukt til bygging av oljeplattformer og som baseområde for oljeindustrien, ligger meget sentralt nær en godt utbygd kollektivakse og kun sju kilometer fra Stavanger Lufthavn.

– Sammen med en solid og dyktig partner gleder vi oss til å videreutvikle Jåttåvågen og bygge ut et nytt og attraktivt område i Hinna bydel, sier daglig leder i Jåttåvågen2 AS, Ørjan Berven.

Attraktiv beliggenhet
Prosjektets beliggenhet ved fjorden med nye, store utfylte arealer, tilbyr god tilgang til sjøen for fremtidige beboere og for kommunens innbyggere for øvrig. Kommende holdeplass for bussveien og eksisterende Jåttåvågen togstasjon gir gode, effektive kommunikasjonsmuligheter både mot Stavanger sentrum og Sandnes. Området får også nytt torg, egen havnepromenade og store grøntarealer.

Stavanger utvikling har den siste tiden jobbet sammen med avdeling for Byutvikling i Stavanger kommune for tilpasninger av gjeldende områderegulering. Dette arbeidet gir et godt grunnlag for en markedsmessig og samfunnsnyttig utvikling av området som er på ca. 300 daa. Dette tilsvarer et areal som er større enn sentrumshalvøyen i Stavanger.

– Partneren må ha solid erfaring med denne type utvikling, være langsiktig og ha både økonomiske og faglige ressurser å tilby i dette arbeidet, sier daglig leder i Stavanger utvikling KF, Hans Kjetil Aas. Han er trygg på at Jåttåvågen2 AS med sine erfarne og engasjerte medarbeidere vil være en attraktiv partner også for private aktører i dette markedet.

For partnersøket har Jåttåvågen2 AS engasjert næringsmeglerforetaket Hadrian Eiendom AS og advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

– Dette er en sjeldent spennende mulighet for en aktør innen eiendomsutvikling hvor det bl.a. skal utvikles opptil 1500 boliger over de neste 15 årene, sier daglig leder i Hadrian Eiendom AS, Årstein Holthe. Han regner med god interesse fra både regionale og nasjonale aktører.

Stavanger utvikling KF er en forretningsmessig aktør for utvikling av kommunens eiendommer. Jåttåvågen2 AS er etablert for å håndtere Stavanger utvikling KF sin eierrolle i partnerskapet.

Kontaktpersoner Stavanger Utvikling KF/Jåttåvågen 2:

Hans Kjetil Aas tlf: 959 89 577 / epost: hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no

Ørjan Berven tlf: 915 86 585 / epost: orjan.berven@stavanger.kommune.no

 For informasjon om deltakelse i prosessen kontakt Hadrian Eiendom AS:
Bjørn Heier tlf: 916 39 235 / epost: bjorn.heier@hadrian.no
Årstein Holthe tlf: 913 24 181 / epost: aarstein.holthe@hadrian.no