Nytt utbyggingsområde på Hundvåg: Skal bygge opptil 900 boliger

Publisert 09.08.2021

Utbyggingen er godt i gang på det nye utbyggingsområdet Atlanteren. Stavanger utvikling skal i samarbeid med Øster Hus bygge ut infrastruktur og boliger i hjertet av Hundvåg. Første boligfelt forventes ferdigstilt ved inngangen av 2023.  

 

I områdeplanen for det nye boligområdet mellom Husabøryggen og Hundvåg Ring er det regulert for opp mot 900 boliger, sykehjem, barnehage, næring og et stort friområde. Det er også lagt til rette for en utvidelse av Skeie skole.  

 

Bygger boliger for «alle» 

På Atlanteren skal det bygges gode boliger for blant annet barnefamilier. Stavanger utvikling vil vektlegge utbygging av «bolig for alle»Dette er en del av Stavanger kommunes boligstrategi om å tilrettelegge for utbygging av boliger for de som ikke kommer inn på det ordinære boligmarkedet.  

 

De to første feltene som bygges ut av Øster Hus vil bestå av 54 rekkehus og 12 leiligheter. Salgsstart for første byggetrinn er ved kommende årsskifte. Boligene skal være innflytningsklare ved inngangen av 2023.  

 

Langsiktig områdeutvikling 

Stavanger utvikling har ansvar for utvikling av hovedinfrastrukturen. I første byggetrinn skal det legges nytt vann og avløpsanlegg, undergang og rundkjøring i Hundvåg Ring, gang- og sykkelvei langs sørsiden av Hundvåg Ring, og interne anlegg frem til boligområdene på feltet. 

 

Områdeutviklingen skal gjennomføres i flere etapper og gå over omtrent 15 år. Stavanger utvikling eier areal tilsvarende omtrent 450 boliger i tillegg til areal til offentlige formål. Øster Hus eier øvrig areal tilsvarende omtrent 430 boliger.  

 

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE: På Atlanteren skal det bygges opptil 900 boliger. Foto: Consult1