Nå rives Teknikken!

Publisert 20.08.2020

I løpet av uke 34 eller 35 starter rivearbeidene i Rogalandsgata 44, kjent som «Teknikken».

Her kommer ny, fin barnehage og spennende boliger

Tidligere fagskole Teknikken som i dag eies av Stavanger kommune v/Stavanger utvikling KF, rives for å gi plass til en ny kommunal barnehage med plass til 200 barn.  Dette er noe Våland bydel med mange barnefamilier har behov for. Teknikken (1964) var opprinnelig en teknisk fagskole, men har stått tom i flere år, er i dårlig stand og lite egnet til barnehage. I tillegg har miljøkartlegging avdekket store mengder miljøgifter (bl.a. asbest).

Den nye barnehagen skal ligge i den nordlige delen av tomten og vil tilpasses trehusbebyggelsen i volum og materialbruk og satse på miljøvennlige og energieffektive løsninger. Barnehagen skal stå ferdig i slutten av 2022. I sørenden av tomten skal kommunen sammen med en privat boligutbygger, utvikle et boligprosjekt med vekt på gode møteplasser, boliger til ulike beboere og med god tilpasning til trehusbyen rundt.

Teknikken skal etter planen være ferdig revet innen årsskiftet 2020/2021. I første omgang miljøsaneres bygget innvendig på grunn av store mengder miljøfarlige stoffer. Dette vil sorteres og sendes til egnede mottak. Entreprenøren (Norsk Sanerings Service AS) vektlegger å ivareta et godt naboskap, bl.a. ved å forsøke å begrense støv og støy fra rivingen, samt å gi naboer god informasjon.

Omtale i Stavanger aftenblad kan leses her.