Hvordan ser fremtidens Bekkefaret ut?

Publisert 09.03.2023

I nær fremtid vil to av barnehagene i Bekkefaret tømmes og overføres til ny barnehage på Teknikken, dermed legges det til rette for utvikling av kommunens eiendommer i Bekkefaret som vi i Stavanger utvikling har ansvar for å utvikle. En områdeplan er under utarbeidelse og vil legge til rette for fremtidig bruk og utbygging, med mål om å sikre et godt bomiljø i Bekkefaret.

Utbyggingseiendommene i området rundt høyblokken er på ca. 24 mål. Her har vi som mål å sørge for en bærekraftig utvikling av eiendommene med fremtidsrettede boligprosjekter, hvor sosial bærekraft vektlegges særskilt gjennom beboermiks, møteplasser og fellesskap.

For oss har det vært viktig å se helheten og vi har tett samarbeid med By og samfunnsplan i det pågående planarbeidet. Boligblokken i Bekkefaret har i flere år vært gjenstand for diskusjon og negativ oppmerksomhet. I august 2020 ba derfor formannskapet om å få utredet en endelig løsning for blokken. Skulle den rives eller bevares?

Flyfoto over Bekkefaret sett nordøst. Viser omriss av områdeplanen og våre eiendommer i områdeplanen.
Flyfoto: T.A.Eide

Hva skjer med høyblokken?

Avklaring av blokkens fremtid er en viktig del av utviklingen av Bekkefaret. Vi har derfor bidratt med å få utredet om blokken kan få en ny bruk i ny drakt, samt undersøkte om blokken kan ta en ny rolle i utviklingen av Bekkefaret. Det har vi gjort gjennom en egnethetsstudie for selve blokken, samt en mulighetsstudie for hele planområdet (områdeplanen).

Vår klare anbefaling var at blokken er godt egnet til å bevares, samt til ny bruk som omsorg pluss. Et omsorg pluss konsept ville passe godt inn i utviklingen i Bekkefaret; et variert bomiljø og romslige grøntområder.

Utvalgene for helse og velferd, og miljø og utbygging skal behandle saken om bevaring og ny bruk av høyblokken til omsorg pluss i løpet av mars. Vi mener dette er et viktig steg for Bekkefaret, og er glade for å kunne bidra til at bærekraftige løsninger innen klima- og miljø, sosiale forhold og økonomi velges.