Åpent for innspill – Nytorget C11

Publisert 18.08.2022

Planforslag for plan 2774 C11 Nytorget ligger nå ute på høring til 31.08. Forslaget omfatter utvikling av kvartalet til Mediabyen Stavanger, parkeringsanlegg og ungdom & fritid med Metropolis.

Illustrasjon av mulig ny bebyggelse på Nytorgets felt C11.
Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS

Stavanger Utvikling og SVG Property har i den anledning valgt å gi publikum en mulighet til å stille spørsmål, komme med innspill mm. via vår egen hjemmeside for prosjektet. Hensikten er å gi folk en lav terskel for å kunne delta i høringsprosessen, hvor innspillene også blir anonymisert.

Innspill og spørsmål vil bli besvart og publisert fortløpende.

Ønsker du å se dokumentene i saken går du inn på kommunen sin side for planen: Plan 2774 felt C11 Nytorget | Stavanger kommune