Våre selskaper

Jåttåvågen2 AS

Jåttåvågen2 AS er et selskap etablert for å eie andre selskaper i Jåttåvågen i forbindelse med eiendomsutviklingen.

Eier: Stavanger utvikling KF – 100%

Daglig leder: Ørjan Berven

 

Hinna Park Utvikling AS

Hinna Park Utvikling AS står for utviklingen av eiendommene i Jåttåvågen, samt forvaltningen av arealer som ikke er utbygd.

Eier:

Jåttåvågen2 AS – 50%

H2O Eiendom AS – 50%

Daglig leder: Målfrid Holme