Våre selskaper

Jåttåvågen2 AS

Org.nr: 920 050 794

Jåttåvågen2 AS er et selskap etablert for å eie andre selskaper i Jåttåvågen i forbindelse med eiendomsutviklingen.

Eier:
Stavanger utvikling KF – 100%

Daglig leder: Ørjan Berven

 

Hinna Park Utvikling Holding AS

(og tilhørende underliggende selskaper)

Org.nr: 929 575 679

Hinna Park Utvikling Holding AS står for utviklingen av eiendommene i Jåttåvågen, samt forvaltningen av arealer som ikke er utbygd.

Eier:
Jåttåvågen2 AS – 50%
H2O Eiendom AS – 50%

Daglig leder: Målfrid Holme

 

Lagårdsveien Tomter AS

Org.nr: 913 520 784

Eier:
Stavanger utvikling KF – 100%

Daglig leder: Erlend Løvøy

 

Lagårdsveien 32 AS

Org.nr: 931 760 696

Eier:
Lagårdsveien Tomter AS – 100%

Daglig leder: Erlend Løvøy

 

Stokkavik AS

Org.nr: 812 509 462

Stokkavik AS skal utvikle Stokkavik med sine delområder til et godt boligområde, ved å legge forholdene til rette for en effektiv og lønnsom utbygging av området.

Eier:
Jåsund utviklingsselskap AS – 65,9%
Krabbavik AS – 15,3%
Utsyn Sola AS – 9,8%
Stavanger utvikling KF – 8,8%