Økt fokus på klima og miljø

Publisert 26.04.2023

I vår reviderte eierstrategi som ble vedtatt av Stavanger kommunestyre i sak 31/2022 ble det definert et nytt mål for virksomheten knyttet til klima og miljø.

–  Foretaket skal drives etter forretningsmessige prinsipper, og utvise samfunnsansvar gjennom en utøvelse av virksomheten som bidrar til sosial og klimamessig bærekraft.

Vi har med bakgrunn i dette nå inngått vår første rammeavtale for rådgivningstjenester innen klima og miljø, en toårig rammeavtale med Asplan Viak AS.

Sammen skal vi de neste årene blant annet arbeide med å innlemme klima- og miljøsatsing i foretakets overordnede strategi og handlingsplan, utvikle kompetansemål for foretaket og de ansatte samt fastsette ambisjonsnivå og miljømål i prosjektene våre.

Fra kontraktsmøtet. Fra venstre: Ingrid Dagsland Halderaker (Asplan Viak), Una Myklebust Halvorsen (Asplan Viak), Olav Mariero (Stavanger utvikling), Hans Kjetil Aas (Stavanger utvikling)