Snart kan vi bo sammen på Teknikken Sør

Publisert 21.02.2024

Reguleringsplanen for boligutbyggingen av Teknikken Sør ble vedtatt i bystyret mandag 19.februar. Planen legger rammene for boligprosjektet som skal bestå av seks boligklynger rundt et felles tun med til sammen ca. 100 enheter.

I 2021 vant INEO Eiendom sammen med arkitektkontoret Helen & Hard Arkitekter tilbudskonkurransen om Teknikken Sør med konseptet sammen. Teknikken Sør er en pilot for offentlig-privat samarbeid og sosial bærekraft, med vekt på beboer- og boligmangfold, attraktive møteplasser og fellesskap.

Illustrasjon: Helen & Hard arkitekter

Boligklyngene inkluderer i tillegg til ordinære boliger, også et bofellesskap med seks omsorgsboliger og døgnbase, ti etablererboliger og et «Gaining By Sharing» bofellesskap. Hver boligklynge har et fellesrom som henvender seg mot fellestunet og er knyttet sammen gjennom en overdekket gang; «Kransen». Fellesrommene vil ha forskjellig innhold og være tilgjengelig for alle beboerne.

De forskjellige boligklyngene kan variere internt fra to til seks etasjer, og vil inneholde fra 12 til 26 boenheter i ulike størrelser og som er egnet for ulike beboere. En «Gaining By Sharing»-klynge, det betjente bofellesskapet og fire boligklynger med fellesarealer blir dermed alle del av et felles overordnet grep og visjon om å bygge fellesskap – og å bo sammen på ulike måter.

Stavanger utvikling følger opp prosjektet som kontraktspart for at ambisjonene om sosial bærekraft og fellesskapet blir ivaretatt, samt følge opp etablererboligene i prosjektet.  

Les også mer om prosjektet på INEO Eiendom sin hjemmeside: Teknikken sør i Stavanger – Boliger for alle – INEO Eiendom