Nytt styre – 2024

Publisert 22.01.2024

Fredag 26.1. skal vi ha årets første styremøte, det første av totalt syv planlagte styremøter i 2024. Møteinnkallingen til styremøtet kan finne på nettsiden vår.

Stavanger bystyre har i sitt møte 20.11.2023 oppnevnt nytt styre for Stavanger utvikling KF, i tillegg har foretakets ansatte valgt sin representant for perioden. Styret består av fem politikere fra bystyret, en ekstern representant og en ansattrepresentant.

Fra 2024 består vårt styre av følgende representanter:

Styreleder
Finn Eide

Nestleder
Mette Vabø

Styremedlemmer
Dag Mossige
Eirik Faret Sakariassen
Jostein Eiane
Eva Hagen (ekstern)
Tove Marie Sandvik (ansattrepresentant)

Varamedlemmer
Sissel Knutsen Hegdal
Leif Arne Moi Nilsen
Sissel Fuglestad
Anne Kristin Bruns
Ingrid Vikse
Torgeir Ravndal (ekstern)
Senad Delic (ansattrepresentant)

Det nye styret har en viss kontinuitet fra forrige periode hvor fire av medlemmene også var representert

Mette Vabø (tidligere styremedlem) går over i rollen som nestleder.
Dag Mossige (tidligere varamedlem) går over i rollen som styremedlem.
Eva Hagen fortsetter i sin rolle som styremedlem.
Sissel Knutsen Hegdal fortsetter i sin rolle som varamedlem.