Styret

Styremedlemmer Styremøter og saksdokumenter Offentlige styringsdokumenter

Styremedlemmer

 • John Peter Hernes, styreleder
  901 72 337, epost
 • Kari Nessa Nordtun, nestleder
  975 72 258, epost
 • Bjørg Tysdal Moe, styremedlem
  51 50 71 39, 920 81 087, epost
 • Per A. Thorbjørnsen, styremedlem
  907 73 712, epost
 • Paal Kloster, styremedlem
  954 69 664, epost
 • Anders Lea, styremedlem (ansattvalgt)
  51 50 79 16, 402 16 979, epost
 • Noor Mohamed Hussain, vara
  992 33 744, epost
 • Frede Cappelen, vara
  918 93 668, epost
 • Kari Raustein, vara
  930 69 329, epost
 • Karl W. Sandvig, vara
  51 50 74 38, 952 66 089, epost
 • Sara Nustad Mauland, vara
  416 46 631, epost
 • Grete Kvinnesland, vara (ansattvalgt)
  51 50 76 46, 920 27 828, epost

Styremøter og saksdokumenter