Vinner arkitektkonkurranse Nytorget

Publisert 08.02.2019

Slik kan nye Nytorget bli

Lørdag 26. januar ble vinneren av plan- og designkonkurransen for Nytorget kåret. Vinneren ble prosjektet ”Tre hus og et langbord” utarbeidet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Karres+Brands Landscape Architecture og Dipl.-Ing. Florian Kosche AS.

– Jeg er veldig glad for at utviklingen av Nytorget nå kan komme videre, sa juryens leder John Peter Hernes under utdelingen på Nytorgets utescene lørdag. – Torget er et viktig byrom i Stavanger sentrum og har et stort potensial til igjen å bli et attraktivt og levende torg for byens befolkning.

Bystyrets visjon for Nytorget er at det skal være en kulturell møteplass og et sentralt bindeledd mellom sentrum og østre bydel. Vinnerforslaget er et viktig bidrag til en slik utvikling, sa Hernes.

Nytorget er et av Stavangers sentrale torg. Torget blir lite brukt, kun sporadisk til arrangementer og markeder. Til daglig er torget fullt av biler og nesten folketomt. Stavanger utvikling KF inviterte, på vegne av Stavanger kommune og Entra ASA, til en begrenset plan- og designkonkurranse for Nytorget. Ønsket var å forbedre områdets kvaliteter, styrke Nytorgets identitet og tilrettelegge for en helhetlig utvikling.

Tre team ble valgt ut til å komme med forslag og juryen har følgende begrunnelse for sitt valg av vinner:

Juryen anser at prosjektet «Tre hus og et langbord» er det beste utgangspunktet for en spennende oppgradering som forsterker Nytorgets karakter. Forslaget kåres til vinner blant annet for sin klare tanke om et veldefinert og avgrenset byrom. Hovedgrepet skaper også overbevisende forbindelser til byen rundt og knytter Nytorget sammen med den gamle bykjernen på en overbevisende måte. Juryen mener dette vil virke positivt både for livet på Nytorget, og for Stavanger sentrum som vil få et etterlengtet grønt byrom. Forslaget vil kunne skape en ny bevissthet om torget og bidra til å knytte sentrum nærmere til Stavanger øst. «Tre hus og et langbord» konsentrerer energien inn mot et samlet Nytorget rundt Jugendmuren med et «grønt langbord». Juryen mener at dette er avgjørende for å kunne skape byliv på plassen. Den nye klare avgrensningen av torget gir gode muligheter for å starte opprustingen av det meste av torget, i første omgang uavhengig av annet utbyggingsprogram.

Les alt om konkurransen her: link til juryrapporten

For spørsmål, ta kontakt med: Fieke Verschueren – 91692452- fieke.verschueren@stavanger.kommune.no

Juryen har bestått av: John Peter Hernes, styreleder i Stavanger utvikling KF, juryens leder, Kari Nessa Nordtun, styremedlem i Stavanger utvikling KF, Torgeir E. Sørensen, leder for Park og vei, landskapsarkitekt, MNLA, Stavanger kommune, Anne S. Skare tidl. byplansjef, siv. arkitekt, MNAL, Stavanger kommune, Grete Kvinnesland, prosjektutvikler, siv. arkitekt MNAL, Stavanger utvikling KF, Dag Christer Øverland utviklingssjef Entra, Trond Eltervaag Hansen, Martinique, representant fra området, Rainer Stange, landskapsarkitekt MNLA og professor, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Maria Molden, sivilarkitekt MNAL. byarkitekt i Bergen, oppnevnt av NAL.