Hinna park 2.0

Publisert 07.06.2022

Det skjer mye den nærmeste tiden i Hinna Park. Plan for kontorbygg er vedtatt og plan for det første boligområdet ut mot Gandsfjorden blir behandlet etter sommeren. Anleggsarbeidet med Bussveien, kommunalt vann- og avløpsanlegg og bygging av vei og en undergang er igangsatt.

Oversiktsbilde av Hinna Park 2.0 mot nord
Oversiktsbilde av Hinna Park 2.0 tatt mot Nord | Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter

Reguleringsplanarbeid

Området i Hinna park blir detaljregulert i flere omganger. Områdereguleringen som legger rammene for de ulike detaljreguleringsplanene, ble vedtatt av Kommunalstyret for byutvikling i 2019.

Attraktive kontorarbeidsplasser

Planen omfatter et område rett vest av skråtårnet. Det kan bygges ca. 3.000 kontorarbeidsplasser og publikumsrettede funksjoner i første etasje, samt barnehage innenfor dette området.

Plan 2791 ble vedtatt i Utvalg for by og samfunnsutvikling (UBS) 19.05.2022.

Boliger ved fjorden

Planen gjelder et område øst for Skråtårnet ut mot fjorden. Her legges det opp til ca. 230 boliger og ca. 5 000 m2 næringsarealer, i tillegg til store grøntområder som blir tilgjengelige for alle.

Plan 2761 skal politisk behandles i Utvalg for by og samfunnsutvikling (UBS) rett etter sommeren.

Oversiktsbilde av boligfeltet sør for Skråtårnet
Illustrasjon av boligfeltet sør for Skråtårnet | Foto: Asplan Viak

Bussveien

Rogaland fylkeskommune og Bymiljøpakken har engasjert Kruse Smith og Risa (KSR) for gjennomføring av Bussveien fra Gausel til Stasjonsveien. KSR har allerede startet å rigge anleggsområdet. Bussveien går igjennom utbyggingsområdet Hinna Park 2.0. Her skal tre industribygg bli revet for å gi plass til Bussveien og nødvendig infrastruktur.

Dette er en viktig milepæl i utbyggingen av området, mer informasjon om prosjektet finnes på Rogaland fylkeskommunes nettsider.

Overordnet infrastruktur

Den 20.05.22 startet anleggsarbeidet med oppgraderingen av kommunalt vann- og avløpsanlegg for utbyggingen av Hinna Park 2.0. Stavanger utvikling har engasjert Stavanger kommune v/Plan og anlegg for gjennomføringen.

Informasjon om anleggsarbeidet finner du på Stavanger kommunes nettside.

I løpet av høsten 2022 starter utfyllingsarbeider for nytt byggeområde innenfor plan 2761 øst for Skråtårnet.

Vår rolle

Stavanger utvikling har ansvaret for gjennomføringen av overordnet infrastruktur i Hinna Park 2.0, i tillegg er vi medeier i utbyggingsselskapet Hinna Park Utvikling AS.

Les mer på prosjektsiden om Jåttåvågen/Hinna park 2.0.