Stavanger utvikling KF og Øster Hus inngår samarbeid om Atlanteren

Publisert 05.11.2018

Stavanger utvikling KF og Øster Hus gruppen har inngått en samarbeidsavtale om utbyggingsområde Atlanteren på Hundvåg.

Partene vil samarbeide om å anlegge ny infrastruktur til utbyggingsområdet. Det skal bl.a. bygges ny undergang ved Husabøåkeren og ny rundkjøring i krysset Hundvåg Ring – Husebøhagen. Rundkjøringen blir ny adkomst til det første boligfeltet.

De de første boligene forventes ferdigstilt i 2020.