Ineo og Helen & Hard arkitekter vant tilbudskonkurransen på Teknikken!

Publisert 10.12.2021

Torsdag 9. desember behandlet styret i Stavanger utvikling saken om tilbudskonkurransen for utvikling av et pilotprosjekt for sosial bærekraft på Teknikken sør.

Stavanger utvikling har avholdt en tilbudskonkurranse der 25 aktører meldte sin interesse. Vi er overrasket over engasjementet og imponert av kvaliteten i de innleverte tilbudene. Flere av tilbyderne kunne ha realisert et attraktivt boligprosjekt på Teknikken sør-tomten.

Vi fikk inn 10 tilbud før fristen!

Tunet mellom boligene

Vinnerteamet med Ineo Eiendom og Helen & Hard arkitekter har et veldig godt konsept for boligprosjektet og viser en romlig organisering og arkitektonisk utforming som innbyr til medvirkning, deling og fellesskap på ulike nivå.
Teamet har også en unik erfaring fra tidligere boligprosjekt med fellesskaps- og delingsløsninger.

Endelig fremforhandlet salgskontrakt skal godkjennes av styret på nyåret.

SU følger opp realiseringen av prosjektet gjennom en god koordinering og oppfølging av de krav som fremgår i konkurransegrunnlaget og salgsprospekt.

Vedlagt finner du både konkurransegrunnlaget og sak om evaluering av tilbud som ble lagt frem for vårt styre.

Les mer her på Ineo sin nettside

Se også

Teknikken Sør evaluering av tilbud og begrunnelse for valg av tilbyder

Konkurransegrunnlag Teknikken Sør

Kransen, et halvtak som kobler alle boligene sammen og samler hele kvartalet
Oversiktsbilde av prosjektet sett fra Storhaug.