Entra, Camar Eiendom og OBOS valgt som partnere for videreutvikling i Jåttåvågen

Publisert 10.12.2019

Vi har nå valgt partner for videreutvikling og utbygging av fase to i Jåttåvågen. Selskapet som er valgt er H2O Eiendom AS, eid av Entra ASA, Camar Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS. Det skal i årene framover investeres over 10 milliarder kroner i området.

– Dette er langsiktige, solide partnere med kapital, kompetanse og gjennomføringskraft som vil bidra til å løfte denne bydelen til Nordens beste bydel både for folk og bedrifter, sier
Hans Kjetil Aas, daglig leder i Stavanger utvikling. Å få fart på utbyggingen av Jåttåvågen fase 2 har vært et av Stavanger utviklings viktigste satsingsområder siden selskapet ble opprettet i 2016.

– Utbyggingsområdet for fase to i Jåttåvågen er et svært sentralt og attraktivt byutviklingsprosjekt. På grunn av sin størrelse vil det trolig ta minst 20 år før det er ferdig utbygget. Det har derfor vært svært viktig for Stavanger utvikling å finne seriøse og solide partnere med godt omdømme med referanser og erfaring fra andre store utbyggingsprosjekter, uttaler Ørjan Berven, prosjektutvikler i Stavanger utvikling. Det er Hadrian Eiendom AS som gjennom en bred og omfattende prosess har bistått ved partnersøket.

Ferdig utbygd vil fase to omfatte 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger. Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 2500 boliger. Bussveien gjennom området med forbindelse til universitetet og det nye sykehuset, sammen med det regionale jernbanestoppet, vil gjøre Jåttåvågen med Hinna Park til et sentralt knutepunkt i regionen.

– For oss er dette en strategisk, langsiktig investering som viser hvor tungt vi satser i regionen. For oss er livet mellom husene viktig. Derfor er Jåttåvågen helt perfekt med sine grønne områder og nærhet til sjøen, kombinert med supre kollektivforbindelser, sier
Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

-Vi er en lokalt forankret partner som ønsker å bygge videre på erfaring og kunnskap fra Hinna Park. Fase to som vi nå starter på, vil gjøre Hinna Park til en komplett bydel med nok folk til det bylivet og den aktiviteten vi drømmer om, sier Øyvind Mikalsen, daglig leder i Camar Eiendom AS, som kjøpte Hinna Park tilbake til Stavanger i 2011.

– Det har vært gledelig å se hvordan Hinna Park har utviklet seg til å bli et attraktivt sted med urbane kvaliteter som verdsettes av de som jobber og bor i området. Med Stavanger utvikling, OBOS og Camar har vi et sterkt lag som sammen går løs på neste etappe og en felles ambisjon om å videreutvikle området til en pulserende og levende bydel, sier
Sonja Horn, administrerende direktør i Entra ASA.

Se også oppslag i Stavanger Aftenblad.

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside.