Et steg nærmere ny rundkjøring i Madlaveien/Regimentveien

Publisert 22.03.2023

Stavanger utvikling har inngått avtale med Rogaland fylkeskommune om gjennomføring av infrastruktur i krysset Regimentveien/Madlaveien, saken ble behandlet i styremøte 10.3.23. Det skal bygges rundkjøring, sykkel- og gangvei, opparbeidelse av friområde og omlegging av bekk i henhold til plan 2517 som ble vedtatt i Stavanger kommune i 2022.

Prosjektet skal gjennomføres av Rogaland Fylkeskommune og finansieres av Bymiljøpakken og utbyggere på Madla-Revheim. Man har et mål om byggestart i 2024 med ferdigstillelse i 2025.

Viktig rekkefølgekrav

Denne utbedringen av krysset er et viktig rekkefølgekrav og blir en viktig milepæl for den kommende utbyggingen av Madla-Revheim.

Utbyggingsområdet Madla-Revheim er med sine 780 dekar et av de største utbyggingsområdene i Stavanger og områdeplanen legger til rette for etablering av 4000 boliger, lokalsenter med handel, service og næring, barneskole, sykehjem og idrettsanlegg.

Flyfoto med gjeldende regulering for krysset Regimentveien/Madlaveien