Ny start for etablererboligordningen

Publisert 07.03.2023

Stavanger utvikling KF overtok ansvaret for etablererboligordningen ved omorganiseringen i Stavanger kommune i 2021 hvor Stavanger boligbygg KF ble besluttet nedlagt, mens etablererboligordningen skulle leve videre i Stavanger utvikling. Nå er vi endelig klare for å gå i gang med prosjektet Tastarustå B7 som blir det andre prosjektet i etablererboligordningen til Stavanger kommune.

Etablererboligordningen

I etablererboligordningen har vi som mål å kunne tilby gode boliger til førstegangsetablerere og andre med behov for bolig som ellers kanskje ikke kommer seg inn i boligmarkedet.

Etablererboligordningen er en videreføring av det som tidligere var kjent som selvbyggerordningen. Ordningen bygger på de samme grunnprinsippene, men med mindre grad av egeninnsats.

Stavanger formannskap vedtok i sak 4/23 reviderte tildelingskriterier og vilkår for etablererboligordningen, disse legger føringer for hvem som kan delta i etablererboligordningen. I samme sak ble det også etablert at Stavanger kommune skal arbeide frem en garantiordning for å kunne tilby egenkapitalgaranti til personer som ikke har den nødvendige egenkapitalen for å kunne få boliglån, men som ellers oppfyller kravene til dette.

Egenkapitalgarantien er en viktig forutsetning for etablererboligordningen og prosjektet Tastarustå B7.

Tastarustå B7

Tastarustå B7 ligger sentralt på Tasta, med kort avstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, friområder, kjøpesenter og dagligvareforretninger. Feltet består av kombinert blokk og rekkehusbebyggelse, og med p-kjeller under bakken legges det til rette for at området mellom boligene er bilfritt, med gangvei som slynger seg opp mellom bebyggelsen og varierte leke- og grøntområder. Livet mellom husene foregår på de gående og syklenes premisser.

Hva skjer videre?

Stavanger kommune vil jobbe videre med å få på plass rammeverket for egenkapitalgarantiordningen.

Stavanger utvikling går i gang med forprosjektet for Tastarustå B7.
Det jobbes mot byggestart i 2024 og ferdige boliger i 2026

Når kan jeg søke om bolig?

Det vet vi ikke helt enda. Dette vil komme senere i prosessen. Mer informasjon om dette vil komme når egenkapitalgarantien er på plass og vi har kommet litt lengere med prosjektet slik at vi vet nøyaktig boligutforming, pris etc.

Mer informasjon

Lurer du på noe om dette prosjektet? Ta kontakt med oss!
Du kan også lese mer om prosjektet og etablererboligordningen på hjemmesiden www.etablererbolig.no