Neste år blir spennende på Lagårdsveien

Publisert 30.03.2022

Da vil områdereguleringen for Paradis bli vedtatt og Lervig brannstasjon står klar til innflytting. Det betyr at de overordnete rammene for våre eiendommer sør for Skatt Vest (felt E10 og E12) er satt, og at eksisterende brannstasjon er fraflyttet. Vi har derfor startet opp reguleringsarbeidet for brannstasjonen, samtidig som vi som aktiv grunneier bidrar inn i de prosesser som nå gjennomføres i områdereguleringen.

Foto som viser Lagårdsveien og de forskjellige feltene.
Flyfoto som viser de forskjellige feltene og prosjektene på Lagårdsveien.

For L47 utarbeides det nå et mulighetsstudie der en vil vurdere muligheten for etablering av et døgnbemannet kartleggingstilbud for mennesker med behov for oppfølging. Det etableres 10 stk. hybler på ca.20m2 med boder, egen base og fellesarealer. Arbeidet pågår i tett dialog med Helse og velferd,  byantikvar og planmyndighet for å sikre vernehensyn og løsninger som vil bidra til å øke nærområdets kvaliteter.

Lagårdsveien er i sentrumsplanen pekt ut til å koble Paradis tettere til resten av sentrum, ved å bli mer en bygate. I planen er Lagaardsveien også gitt en rolle til å kunne fylle større program/bygninger som andre deler av sentrum ikke tåler. Stavanger Utvikling ser frem til å bidra til at disse ambisjonene kan realiseres gjennom våre eiendommer i Lagårdsveien.