Vi nærmer oss oppstart på utbyggingsområdet Atlanteren på Hundvåg!

Publisert 16.02.2021

Stavanger Utvikling KF og Øster Hus skal bygge ut Atlanteren i fellesskap og i løpet av våren settes anlegget i gang.

Stavanger utvikling har ansvar for infrastrukturen frem til boligfeltene, og går nå i gang med nye vann og avløpsledninger, oppgradering av Hundvåg Ring med undergang ved Husabøbøåkeren og ny rundkjøring i krysset Hundvåg Ring – Husebøhagen samt adkomstveier inn på feltet.

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside.