Dette er planene på Nytorget

Publisert 02.12.2021

Det skjer mye på Nytorget de neste årene. Og Nytorget er så mye mer enn bare ett torg. Dette er planene for Nytorget.

I felt C11 er det tenkt å etablere ett nybygg med offentlig parkeringsanlegg i tre etasjer under bygget. Dette nybygget som vi finner i krysset Nytorget/Bergelandsgata skal huse Mediebyen. I dagens bebyggelse på C11 finner vi Metropolis og Ungdom og fritid.

Det er i dag åtte trehus innenfor området vi kaller Nytorget. Av de åtte trehusene ser man for seg at de fire øverste i Kongsteinsgata skal bevares (felt D), mens de to nederste i Kongsteinsgata og to ut mot Nytorget (innenfor felt B) erstattes av ett nybygg for Metropolis.

Metropolis og Ungdom og fritid får etter dagens planer plass i to nybygg vegg i vegg med Mediebyen.