Grunnundersøkelser på Bekhuskaien.

Publisert 21.11.2018

Stavangerregionen Havn IKS og Stavanger Utvikling KF gjennomfører i uke 47-49 grunnundersøkelser på Bekhuskaien. Arbeidet starter tirsdag 20. november 2018 og vil pågå i ca. tre uker. Oppdragsgiver er Stavangerregionen Havn IKS, utførende er Multiconsult.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum omdisponerer flere sentrale havnearealer i Østre havn til sentrumsformål. Planen åpner for byutvikling og transformasjon av arealer langs havnefronten, og muliggjør realisering av rettsbygning i Stavanger på Bekhuskaien.

Grunnundersøkelsene gjennomføres som del av en større prosess for å kartlegge og synliggjøre forutsetningene for sentrumsutvikling mellom Holmen og Bekhuskaien, og blir en viktig premissgiver for tomt til ny rettsbygning.

Stavanger Utvikling og Stavangerregionen Havn IKS har en felles ambisjon og målsetning om å inngå opsjonsavtale med Statsbygg for tomt til ny rettsbygning i 2019, og vil samtidig inngå i et samarbeid for utvikling av havneområder i Østre havn.