Intensjonsavtale mellom Helse Stavanger og Stavanger utvikling om felles utvikling av sykehusområdet på Våland

Publisert 23.06.2021

Styret i Stavanger utvikling og i Helse Stavanger har nå godkjent en intensjonsavtale for et forpliktende samarbeid knyttet til arbeid med områdereguleringsplan og bruk av sykehusområdet på Våland.

Avtalen er ment som første steg for å regulere samarbeidet for en best mulig plan med tanke på gjennomføring og verdiskaping for den transformasjonen som skal skje når sykehuset flytter til Ullandhaug.

Det har blitt gjennomført møter og forhandlinger mellom Stavanger utvikling og Helse Stavanger i løpet av våren og felles mål er å få til en best mulig plan for området. Ønsket er å skape en attraktiv og bærekraftig bydel med en realistisk plan for transformasjon.

Det er Stavanger kommune ved By- og samfunnsplan som er ansvarlig for å utarbeide områdeplanen, men Stavanger utvikling og Helse Stavanger vil som grunneiere delta i arbeidet med planen på en best mulig måte.

Det totale arealet avtalen omfatter er rundt 150 mål, Stavanger utvikling eier ca 44, resten eies av Helse Stavanger. Hele eiendommen med bygg er i dag tilknyttet sykehusets virksomhet. Dette arealet skal omdannes til bolig, næring og offentlig tjenesteyting i tillegg til grønt- og fellesområder etter hvert som sykehuset flyttes til Ullandhaug og bygningene på Våland ikke lenger brukes. På grunn av områdets størrelse vil utbygging skje gradvis over en 15-20 års tid.

NY BYDEL: Etterhvert som sykehuset flytter til Ullandhaug, skal hele dette store området transformeres til en ny bydel.