Spørreundersøkelse: Hva synes du om området rundt sykehuset på Våland?

Publisert 19.04.2022

Planarbeidet med et av Stavangers viktigste framtidige byutviklingsområder er igangsatt. I første omgang utarbeides det en sosiokulturell stedsanalyse.

Stavanger utvikling er grunneier av rundt 30% av arealene og har inngått en intensjonsavtale med Helse Stavanger som er grunneier av de resterende 70% om felles utvikling av det totalt 150 daa store området.

Asplan Viak gjennomfører på oppdrag av Stavanger kommune en spørreundersøkelse om hva beboere og besøkende mener om området rundt sykehuset på Våland. Spørreundersøkelsen er på nett.

Du kan lese mer om prosjektet og Stavanger utviklings rolle i prosjektet her.

OBS: Spørreundersøkelsen ble avsluttet den 27.4.22. QR-kode og link til undersøkelsen som tidligere lå i dette innlegget er derfor fjernet. Svarene i denne spørreundersøkelsen gjennomgås og brukes i arbeidet med den sosiokulturelle stedsanalysen.