Ny nettside for etablererboligordningen

Publisert 25.01.2022

Illustrasjon av prosjektet Tastarustå B7. Tegnet av Alliance arkitekter AS

I forbindelse med omorganisering og tilbakeføring av flere kommunale foretak i Stavanger kommune overtok Stavanger utvikling ansvaret for etablererboligordningen fra det tidligere kommunale foretaket Stavanger boligbygg.

Formålet med etablererboligordningen er å bidra til å hjelpe førstegangsetablerere inn i egen bolig og på den måten bidra til å oppfylle Stavanger kommunes visjon om et trygt hjem for alle.

Nå er det blitt etablert en egen hjemmeside for etablererboligordningen for deg som er interessert i disse boligprosjektene. Her kan du lese mer om ordningen og aktuelle prosjekter.

Les mer på www.etablererbolig.no