Sykehusområdet Våland Arbeidet med et av Stavangers viktigste framtidige byutviklingsområder er igangsatt.

Prosjektbeskrivelse

SUS/Våland er et byomformingsområde som ligger i søndre del av Våland i Stavanger.
Det er et av Stavangers viktigste framtidige byutviklingsområder med kort avstand til Stavanger sentrum. Sykehusområdet kjennetegnes i dag av en stor og svært sammensatt bygningsmasse som har utviklet seg over nærmere 100 år.

Helse Stavanger er grunneier på om lag 70% av det totalt 150 daa store området. Stavanger Utvikling KF er grunneier på de resterende 30% av arealene. Grunneierne har inngått en intensjonsavtale om samarbeid for utvikling av området.

I løpet av 2024 vil i all hovedsak de somatiske avdelingene av sykehusdriften flyttes til Ullandhaug. Psykiatri samt noen få somatiske poliklinikker m.m. vil foreløpig bli liggende på Våland. Helse Stavanger arbeider med å finansiere flytting av all sykehusaktivitet til Ullandhaug.

Områdereguleringen for SUS/Våland er høyt prioritert av Stavanger kommune, med vedtatt oppstart i 2021. Stavanger kommune har opprettet en egen prosjektside for planarbeidet:

Sykehustomta | Stavanger kommune