Hillevåg Sandvikveien Undergangen er nær!

Prosjektbeskrivelse

Regulert undergang i Bergsagelveien i krysset med Sandvikveien er et rekkefølgekrav for å få utviklet tilliggende områder.

Anleggsarbeidet i Sandvikveien startet i november 2023 og forventes ferdigstilt til sommeren 2025.Her skal det bygges undergang og sykkel-og gangvei for å sikre trygg skolevei for elevene på Kvaleberg skole og andre myke trafikanter i området.

Prosjektet finansieres med midler fra Bymiljøpakken og Stavanger utvikling som forskutter på vegne av private utbyggere i området.