Sentrallagertomten
på Forus
Fra brannstasjon, renovasjon og VA verk til ny og framtidsrettet næringsvirksomhet

Prosjektbeskrivelse

Sentrallagertomt (ca. 40 da) framstår som svært strategisk i en ny og alternativ utvikling av det store og viktige næringsområdet Forus. Når bussveien og holdeplasser kommer på plass, blir sentrallagertomten en viktig portal til Forus.

Dagens bruk av tomten som lager for kommunens tekniske etater er uforenlig med Forus som et nasjonalt viktig næringsområde og som et fremtidig sentralt byområde. Dette gjelder både tetthet, arealutnyttelse og egnethet i type virksomhet. Stavanger utvikling jobber derfor med relokaliseringen av eksisterende virksomheter.

Rogaland Brann og redning flyttet fra brannstasjonen i 2017.