Nytorget Nytorget skal bli et attraktivt byrom og et levende bindeledd mellom sentrum og østre bydel. Vi setter fart på utviklingen!

Prosjektbeskrivelse

Nytorget er et strategisk byutviklingsprosjekt i Stavanger sentrum, hvor Stavanger kommune har som mål å forbedre Nytorgets kvaliteter. Nytorget skal igjen bli et attraktivt og levende byrom for byens befolkning.

Etter arkitektkonkurransen i 2019 har vi jobbet videre med å utvikle selve byrommet samt kommunen sine utviklingseiendommer på sørsiden av torget. Dette omfatter kvartalet med det gamle politikammeret (felt C11) og kvartalet øst for dette, med Jugendbygget (felt BS1) I dette arbeidet er vinnerprosjektet «Tre hus og et langbord» lagt til grunn (Ghilardi + Hellsten Arkitekter / Dipl.Ing. Florian Kosche AS) lagt til grunn. Det har krevd utarbeidelse av nye planer; detaljregulering av felt C11 (plan 2774 C11 Nytorget) og gatebruksplan for Nytorget (plan 1726E gatebruksplan for Nytorget).

Når planene nå er vedtatt går utviklingen av Nytorget inn i ny fase hvor prosjektene skal realiseres. Det er trangt om plassen og prosjektene kan derfor ikke gjennomføres samtidig. Først ut er omlegging og utskifting av vann- og avløpsnett, før nedre del av Nytorget fornyes. Øvre del av Nytorget avventes til byggeprosjektene på felt C11 er realisert. Planen her er byggestart for Mediebyen våren 2024. Metropolis settes i gang når Mediebyen begynner å bli klart for innflytting. Her skal også trehusene i Kongsteinsgate bevares, og bli kunstnerresidenser.

På felt BS1 er planen å rehabilitere Nedre Dalgate 2 (trehuset) og 4 (Jugendbygget). Målet her er også å få på plass et nybygg på østsiden, slik at Rogaland Kunstsenter, Studio 17 og Kunstskolen i Rogaland sammen kan danne et kunstnerkvartal med bedre kontakt til publikum og brukerne av Nytorget. Rehabilitering av Nedre Dalgate 2 planlegges igangsatt i løpet av 2024, mens rehabilitering av Jugendbygget og trehusene i Kongsteinsgata avventer, og følger prosjektene kunstkvartalet og Metropolis.

Fra å ha et overordnet ansvar for utviklingen av Nytorget har Stavanger Utvikling nå gitt stafettpinnen videre for det enkelte prosjekt. Mediebyen utvikles i samarbeid med SVG Property AS, Stavanger Kommune ved Bymiljø og utbygging (BMU Anlegg og BMU byggeprosjekter) har ansvaret for opparbeidelsen av selve Nytorget, toalettanlegget og Ungdom & Fritid / Metropolis. Stavanger Utvikling jobber videre med utviklingen av kunstkvartalet i tett samarbeid med kulturavdelingen i Stavanger Kommune samt de aktuelle brukerne.

Mer informasjon om byromsprosjektet finnes på kommunen sin webside: Ny park på Nytorget | Stavanger kommune