Nytorget Nytorget skal bli et attraktivt byrom og et levende bindeledd mellom sentrum og østre bydel. Vi setter fart på utviklingen!

Prosjektbeskrivelse

Lørdag 26. januar ble vinneren av plan- og designkonkurransen for Nytorget kåret. Vinneren ble prosjektet ”Tre hus og et langbord” utarbeidet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Karres+Brands Landscape Architecture og Dipl.-Ing. Florian Kosche AS.

Juryen anser at prosjektet «Tre hus og et langbord» er det beste utgangspunktet for en spennende oppgradering som forsterker Nytorgets karakter. Forslaget kåres til vinner blant annet for sin klare tanke om et veldefinert og avgrenset byrom. Hovedgrepet skaper også overbevisende forbindelser til byen rundt og knytter Nytorget sammen med den gamle bykjernen på en overbevisende måte.

I april har Stavanger utvikling, Stavanger kommune og Entra utlyst arkitektkonkurransen om Nytorget med en prekvalifisering. Interessen for konkurransen har vært stor, med 25 godt kvalifiserte team.  Tre team ble valgt ut til å komme med forslag til utformingen av Nytorget:

  • Space Group Company, Lendager Group, NATOWA, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, State of Place
  • Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche
  • Rambøll, SAAHA

Nytorget er et strategisk byutviklingsprosjekt i Stavanger sentrum i regi av Stavanger utvikling. En viktig del av dette arbeidet er gjennomføring av en arkitektkonkurranse. Nytorget er et av Stavangers sentrale torg. Stavanger kommune ønsker å forbedre områdets kvaliteter, styrke Nytorget og tilrettelegge for en helhetlig utvikling. Nytorget skal igjen bli et attraktivt og levende torg for byens befolkning.

Stavanger utvikling har også satt i gang midlertidige prosjekter for oppgradering av deler av Nytorget for å gjøre området mer attraktivt mens vi venter på videre utvikling. Den temporære Nyparken ble tatt i bruk i 2017.

I samarbeid med kulturavdelingen, Smartby kontor og fagfolk fra kunst- og kulturfeltet skal vi undersøke muligheter for å etablere en offentlig arena for kunst og kultur i pissoaret. Kulturådet støtter forprosjektet for rehabilitering av de gamle toalettene i Jugendmuren på Nytorget. KAP arkitekter og Schjelderup og Gram har allerede hatt en første workshop sammen med flere kunst- og kulturaktører i byen.