Nytorget Nytorget skal bli et attraktivt byrom og et levende bindeledd mellom sentrum og østre bydel. Vi setter fart på utviklingen!

Prosjektbeskrivelse

Nytorget er et strategisk byutviklingsprosjekt i Stavanger sentrum. Stavanger kommune ønsker å forbedre Nytorgets kvaliteter. Nytorget skal igjen bli et attraktivt og levende torg for byens befolkning.

I 2018-2019 har vi i samarbeid med Stavanger kommune og Entra gjennomført en arkitektkonkurranse for dette sentrale torget i Stavanger. Vinnerprosjektet «Tre hus og et langbord» fra Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Dipl.-Ing. Florian Kosche AS legges til grunn for utvikling av Nytorget, både for opparbeidelse av selve torget og for utvikling av kommunen sine utviklingseiendommer sør for Nytorget.

Stavanger utvikling bearbeider nå vinnerforslaget til et utviklingskonsept for disse eiendommene sør for Nytorget, C11 og BS1. Dette arbeidet innebærer også å ivareta Stavanger utvikling sitt oppdrag om å avklare en fremtidig lokalisering av Ungdom og Fritid med Metropolis. Stavanger utvikling håper å komme i gang med regulering av C11 sammen med Entra og avklare en lokalisering for Ungdom og Fritid med Metroplis våren 2021.

Avdelingen Park og vei i kommunen har ansvar for videreføring av vinnerprosjektet i en opparbeidelsesplan for torget. Det er etablert et eget prosjekt for dette.  Nytorget skal fornyes fram mot byjubileet i 2025, fra å være en grå plass dominert av biler til et område for aktivitet og mennesker. Mer informasjon om dette prosjektet finnes på kommunen sin webside: Ny park på Nytorget | Stavanger kommune