Nytorget Nytorget skal bli et attraktivt byrom og et levende bindeledd mellom sentrum og østre bydel. Vi setter fart på utviklingen!

Prosjektbeskrivelse

Konkurranseforslagene for arkitektkonkurransen for Nytorget er offentliggjort på fredag 30. november. Ordføreren Christine Sagen Helgø har åpnet utstillingen som viser de tre forslagene i galleriet på Rogaland Kunstsenter. Galleriet er åpnet torsdag t.o.m. søndag fra kl12.00 til kl16.00. Forslagene finnes også under mer informasjon. Juryen har sine møter i november og desember og skal velge et vinnerforslag som offentligjøres på lørdag 26. januar med fest på og for Nytorget.

I april ble arkitektkonkurransen om Nytorget satt i gang med en prekvalifisering. Interessen for konkurransen har vært stor, med 25 godt kvalifiserte team.  Tre team ble valgt ut til å komme med forslag til utformingen av Nytorget:

  • Space Group Company, Lendager Group, NATOWA, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, State of Place
  • Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche
  • Rambøll, SAAHA

Nytorget er et strategisk byutviklingsprosjekt i Stavanger sentrum i regi av Stavanger utvikling. En viktig del av dette arbeidet er gjennomføring av en arkitektkonkurranse. Nytorget er et av Stavangers sentrale torg. Stavanger kommune ønsker å forbedre områdets kvaliteter, styrke Nytorget og tilrettelegge for en helhetlig utvikling. Nytorget skal igjen bli et attraktivt og levende torg for byens befolkning.

Stavanger utvikling har også satt i gang midlertidige prosjekter for oppgradering av deler av Nytorget for å gjøre området mer attraktivt mens vi venter på videre utvikling. Den temporære Nyparken ble tatt i bruk i 2017.

I samarbeid med kulturavdelingen, Smartby kontor og fagfolk fra kunst- og kulturfeltet skal vi undersøke muligheter for å etablere en offentlig arena for kunst og kultur i pissoaret. Kulturådet støtter forprosjektet for rehabilitering av de gamle toalettene i Jugendmuren på Nytorget. KAP arkitekter og Schjelderup og Gram har allerede hatt en første workshop sammen med flere kunst- og kulturaktører i byen.