Nytorget Nytorget skal bli et attraktivt byrom og et levende bindeledd mellom sentrum og østre bydel. Vi setter fart på utviklingen!

Prosjektbeskrivelse

Nytorget er et strategisk byutviklingsprosjekt i Stavanger sentrum, hvor Stavanger kommune har som mål å forbedre Nytorgets kvaliteter. Nytorget skal igjen bli et attraktivt og levende byrom for byens befolkning.

Etter arkitektkonkurransen i 2019 har Stavanger Utvikling jobbet videre med å utvikle selve byrommet samt kommunen sine utviklingseiendommer på sørsiden av torget. Dette omfatter kvartalet med det gamle politikammeret og trehusene (felt C11) og kvartalet øst for dette, med Jugendbygget (felt BS1). I dette arbeidet er vinnerprosjektet «Tre hus og et langbord» (Ghilardi + Hellsten Arkitekter / Dipl.Ing. Florian Kosche AS) lagt til grunn. Det har krevd utarbeidelse av nye planer; detaljregulering av felt C11 (plan 2774 C11 Nytorget) og gatebruksplan for Nytorget (plan 1726E gatebruksplan for Nytorget).

Når planene nå er vedtatt går utviklingen av Nytorget inn i ny fase hvor prosjektene skal realiseres. Det er trangt om plassen og prosjektene kan derfor ikke gjennomføres samtidig. Først ut er omlegging og utskifting av vann- og avløpsnett, før nedre del av Nytorget fornyes. Øvre del av Nytorget avventes til byggeprosjektene på felt C11 er realisert. Byggestart for Nytorget 1 (med NRK/Schibsted) starter opp våren 2024 med planlagt ferdigstillelse i 2026. Metropolis settes i gang når Nytorget 1 begynner å bli klart for innflytting. Her skal også trehusene i Kongsteinsgaten bevares, og bli kunstnerresidenser.

På felt BS1 skal Stavanger Utvikling i første omgang rehabilitere Nedre Dalgate 2 (trehuset). Så er målet videre å rehabilitere Jugendbygget, samt få på plass et nybygg på østsiden av dette, slik at Rogaland Kunstsenter, Studio 17 og Kunstskolen i Rogaland sammen kan danne et kunstnerkvartal med bedre kontakt til publikum og brukerne av Nytorget. Rehabilitering av Nedre Dalgate 2 planlegges igangsatt i løpet av 2024, mens rehabilitering av Jugendbygget og trehusene i Kongsteinsgata avventes inntil videre.

Fra å ha et overordnet ansvar for utviklingen av Nytorget har Stavanger Utvikling nå gitt stafettpinnen videre for det enkelte prosjekt. Vår andel i Nytorget 1 er solgt til SVG Property som nå realiserer planlagt nybygg. Stavanger Kommune ved Bymiljø og utbygging (BMU Anlegg og BMU byggeprosjekter) har ansvaret for henholdsvis opparbeidelse av selve Nytorget inkludert toalettanlegget og realisering av Ungdom & Fritid / Metropolis. Stavanger Utvikling jobber videre med utviklingen av kunstkvartalet i tett samarbeid med kulturavdelingen i Stavanger Kommune og de aktuelle brukerne.

Mer informasjon om byromsprosjektet finnes på kommunen sin webside: Ny park på Nytorget | Stavanger kommune