Jåttåvågen Hinna Park skal bli Nordens mest attraktive bolig-, nærings- og rekreasjonsområde. Vi skaper en levende bydel ved fjorden.

Prosjektbeskrivelse

Vi bygger om industriområdet Jåttåvågen med ambisjon om å skape en levende bydel ved fjorden med ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser. Utviklingen vil strekke seg over mange år.

Det er nå selskapet Jåttåvågen2 utvikling som står for arbeidet. Det er levert inn forslag til reguleringsplan for det første delområdet som består av 220-250 boliger og ca. 5000 kvm næring. Området innbefatter det bevaringsverdige Skråtårnet og vil romme et sentralt torg samt store grøntarealer langs sjøen med en sammenhengende gangsti langs fjorden.

Det er OBOS, Camar Eiendom og Entra som sammen med Stavanger utvikling har gått sammen om felles videre utvikling av området gjennom selskapet Jåttåvågen2 Utvikling AS.

Stavanger utvikling vil i de nærmeste årene arbeide med utbygging av infrastruktur og tilrettelegging av første byggetrinn som vil komme sørøst for Skråtårnet.

Jåttåvågen2 utvikling AS forvalter også eiendommene på baseområdet med utleie av næringsarealer, samt å tilrettelegge for midlertidig bruk av arealer for publikum der det er mulig. Følg med på sidene til Hinna Park for mer informasjon, både vedrørende områdeutviklingen og midlertidige tiltak. Se hinna-park.no.