Jåttåvågen Jåttåvågen skal bli Stavangers mest attraktive bolig-, nærings- og rekreasjonsområde.

Prosjektbeskrivelse

Vi bygger om industriområdet Jåttåvågen med ambisjon om å bli Stavangers mest attraktive bolig, næring og rekreasjonsområde med ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser. Utviklingen vil strekke seg over mange år.

I januar 2019 startet vi også prosess for å få en partner med oss på laget til den videre eiendomsutviklingen.

I de nærmeste årene vil vi arbeide med utbygging av infrastruktur og tilrettelegging av tomter, samt bidra til gjennomføring av nøkkelprosjekter som Bussveien og Folkebad.

I tillegg til å forvalte eiendommene på en god måte med utleie av næringsarealer vil vi også ha fokus på å gjøre deler av området tilgjengelig for publikum, herunder publikumsrettet aktivitet i Skråtårnet.