Jåttåvågen Jåttåvågen skal bli Nordens mest attraktive bolig-, nærings- og rekreasjonsområde.

Prosjektbeskrivelse

Vi bygger om industriområdet Jåttåvågen med ambisjon om å bli Nordens mest attraktive bolig, næring og rekreasjonsområde med ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser. Utviklingen vil strekke seg over mange år.

I desember 2019 har vi inngått avtale med OBOS, Camar Eiendom og Entra om felles videre utvikling av området gjennom selskapet Jåttåvågen2 Utvikling AS.

I de nærmeste årene vil vi arbeide med utbygging av infrastruktur og tilrettelegging av første byggetrinn som vil komme sørøst for Skråtårnet.

Jåttåvågen2 utvikling AS vil fra 2020 forvalte eiendommene med utleie av næringsarealer, samt å tilrettelegge for midlertidig bruk av arealer for publikum der det er mulig.