Bekkefaret Et godt bomiljø, sentralt i byen

Prosjektbeskrivelse

I nær fremtid vil to av barnehagene i Bekkefaret tømmes, og man ser i tillegg på ny bruk av høyblokka. Dermed legges det til rette for utvikling av våre eiendommer i et sentralt byområde, tett opp til et større transformasjonsområde, SUS Våland. Mål for prosjektet er å få fastsatt gode bærekraftige rammer for realisering gjennom prosjektkonkurranse og påfølgende salg av eiendommene.  

En ny områdeplan for Bekkefaret er under utarbeidelse og vil være på plass i nær fremtid. Den vil legge til rette for fremtidig bruk og utbygging, og sikre et godt bomiljø i Bekkefaret.  

Som sentral eiendomsaktør i Bekkefaret, samhandler Stavanger Utvikling tett med lokale planmyndigheter i utarbeidelse av denne planen og våre eiendommer på ca. 24 mål. 

Stavanger Utvikling har som mål å sørge for en bærekraftig og arealeffektiv utvikling av eiendommene med egnede boligprosjekt(er), hvor sosial bærekraft vektlegges særskilt som et grunnleggende premiss gjennom beboermiks, møteplasser og felleskap. I tillegg skal det legges til rette  areal for annet formål innenfor rammen om en helhetlig utvikling av området.