Madla-Revheim Utbyggingen er nå igang!

Prosjektbeskrivelse

Madla-Revheim er med sine 780 dekar et av de største utbyggingsområdene i Stavanger. Områdeplanen legger til rette for etablering av 4000 boliger, lokalsenter med handel, service og næring, barneskole, sykehjem og idrettsanlegg.
Det første boligfeltet ,Madlavest, var klar for innflytting i 2023.
Stavanger utvikling har en sentral rolle i utvikling av området, og samarbeider tett med de største grunneierne.

Felt B2 utvikles av Madla Byutvikling(Øgreid Eiendom og Mestergruppen) og Madlaåsen(Øster Hus).
Detaljplanen for feltet ble godkjent i juni 2021, og det jobbes der med klargjøring for salg av boliger.

Stavanger Utvikling jobber med planer for  hovedinfrastruktur, i første fase primært med hovedgrøntdrag inn mot de to første feltene.