Madla-Revheim 10-minuttersbyen? Vi høyner med 5-minuttersbyen!

Prosjektbeskrivelse

Madla-Revheim er med sine 780 dekar et av de største utbyggingsområdene i Stavanger. Områdeplanen legger til rette for etablering av 4000 boliger, lokalsenter med handel, service og næring, barneskole, sykehjem og idrettsanlegg.  De første boligene vil være klar for innflytting i 2023.  Stavanger utvikling har en sentral rolle i utvikling av området, og samarbeider tett med de største grunneierne.

Detaljplan for felt B1a er godkjent og boliger i dette feltet ligger nå ute for salg. Det er Masiv som selger og skal bygge boligene, sjekk Madlavest.no

Detaljplan for felt B2 som utvikles av Hafrsby ble godkjent i juni 2021, og det jobbes også der med klargjøring for salg av boliger.

Stavanger Utvikling er igang med prosjektering av hovedinfrastruktur, primært hovedgrøntdrag inn mot de to første feltene.