Madla-Revheim Utbyggingen er nå igang!

Prosjektbeskrivelse

Madla-Revheim er med sine 780 dekar et av de største utbyggingsområdene i Stavanger. Områdeplanen legger til rette for etablering av 4000 boliger, lokalsenter med handel, service og næring, barneskole, sykehjem og idrettsanlegg. 
De første boligene vil være klar for innflytting i 2023.
Stavanger utvikling har en sentral rolle i utvikling av området, og samarbeider tett med de største grunneierne.

Detaljplan for felt B1a er godkjent og boliger i dette feltet ligger nå ute for salg.
Det er Masiv som er utbygger her, sjekk Madlavest

Felt B2 utvikles av Madla Byutvikling(Øgreid Eiendom og Mestergruppen) og Madlaåsen(Øster Hus).
Detaljplanen for feltet ble godkjent i juni 2021, og det jobbes også der med klargjøring for salg av boliger.

Stavanger Utvikling jobber med planer for  hovedinfrastruktur, i første fase primært med hovedgrøntdrag inn mot de to første feltene.