Madla-Revheim 10-minuttersbyen? Vi høyner med 5-minuttersbyen!

Prosjektbeskrivelse

Arkeologisk Museum gjennomfører nå arkeologiske utgravinger helt sør i planområdet, langs Regimentsveien. Det forventes at dette arbeidet vil pågå frem til ca. oktober 2018.
 
Madla-Revheim er med sine 780 dekar et av de største utbyggingsområdene i Stavanger. Områdeplanen legger til rette for etablering av 4000 boliger, lokalsenter med handel, service og næring, barneskole, sykehjem og idrettsanlegg.  De første boligene vil være klare for innflytting i 2021, og bussveien gjennom området skal være ferdig i 2023. Stavanger utvikling har en sentral rolle i utvikling av området, i samarbeid med de største grunneierne.