Østre Havn En ny bydel i skjæringspunktet mellom hav og by – midt i Stavanger sentrum

Prosjektbeskrivelse

Sentrumsplanen (KDP-S) omdisponerer store deler av havnefronten mellom Holmen og Østre havn fra havnearealer til sentrumsformål og åpner for en omfattende omforming av havnefronten i skjæringspunktet mellom byutvikling og en aktiv sentrumshavn.

Stavanger Utvikling og Stavangerregionen Havn IKS samarbeider om å legge til rette for at Østre Havn i fremtiden fylles med aktivitet, attraktive boområder, kulturtilbud, spisesteder og kafeer. Der vi fortsatt skal ha en aktiv sentrumshavn der kailinjene også i fremtiden skal benyttes til havneformål, kollektivtrafikk, og bli nye byrom.