Atlanteren Viltkorridor, nabolagspark og 900 boliger. Det skjer på Hundvåg!

Prosjektbeskrivelse

Utbyggingsområdet Atlanteren utgjør ca. 280 dekar, og ligger sentralt på Hundvåg, langs Hundvåg Ring. Områdeplanen legger opp til ca. 900 boliger, sykehjem, barnehage, næring og et større friområde. Det er i tillegg avsatt et stort areal til utvidelse av Skeie skole sør for Hundvåg ring.
 
Stavanger utvikling KF skal bygge ny offentlig infrastruktur i området. Byggestart er satt til 2019.