Ullandhaug Si hei til Ullandhaug versjon 2.0!

Prosjektbeskrivelse

Samlokalisering av nytt sykehus med universitetsområdet på Ullandhaug er ventet å tiltrekke seg aktører og bedrifter innenfor blant annet helse og helseteknologi. Stavanger Utvikling eier i dag utbyggingseiendommer på Ullandhaug alene og sammen med Rogaland fylkeskommune.
 
Vi ønsker å være en profesjonell tilrettelegger og forvalter for de eiendommer som det offentlige i dag eier på området for å bidra til at Ullandhaugområdet blir et innovativt og nyskapende nav for resten av regionen.

Ny legevakt på Ullandhaug

Stavanger legevakt trenger nye lokaler. Nybygg skal inneholde legevakt for Stavanger, Sola og Randaberg, samt avdeling for øyeblikkelig hjelp med døgntilbud og overgrepsmottak. Andre funksjoner som bør samlokaliseres her er nattpatruljen, legekontorer, utvidet undervisnings- og kursavdeling, helsehus for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, avdeling for velferdsteknologi samt frisklivsentral.

Stavanger kommune v/ Bymiljø og utbygging skal nå utarbeide skisseprosjekt og byggeprogram for tomten innenfor Universitet – og sykehusområdesområde på Ullandhaug, plan 2510, felt OPT2. Her skal sykehuset i tillegg ha inn fremtidige administrasjonsbygg i forbindelse med de neste byggetrinn for sykehuset.

Vår rolle
Stavanger utvikling har bidratt i mulighetsstudie for ny legevakt med vedtak august 2021 om lokalisering innenfor Universitets og sykehusområdet på Ullandhaug i 2021. Foretaket  har ansvar for å skaffe areal til ny legevakt og vil bidra aktivt inn i prosjektgruppen for detaljregulering og skisseprosjekt, parallelt med å forberede erverv av nødvendig areal.

Tomt
Eier: Rogaland fylkeskommune (80%), Stavanger kommune (15%), Sola kommune (1,5%), Sandnes kommune 3,5 %
Areal: 13, 2 dekar
Utbyggingsvolum: 26 400 m2 BRA (TU 200 %)