Ullandhaug Si hei til Ullandhaug versjon 2.0!

Prosjektbeskrivelse

Samlokalisering av nytt sykehus med universitetsområdet på Ullandhaug er ventet å tiltrekke seg aktører og bedrifter innenfor blant annet helse og helseteknologi. Stavanger Utvikling eier i dag utbyggingseiendommer på Ullandhaug alene og sammen med Rogaland fylkeskommune.
 
Vi ønsker å være en profesjonell tilrettelegger og forvalter for de eiendommer som det offentlige i dag eier på området for å bidra til at Ullandhaugområdet blir et innovativt og nyskapende nav for resten av regionen.