Foto som viser Lagårdsveien og de forskjellige feltene.

Lagårdsveien Neste år blir spennende på Lagårdsveien. Da vil de overordnede rammene for våre eiendommer sør for Skatt Vest bli fastsatt gjennom områdeplanen for Paradis.