Illustrasjon av mulig ny bebyggelse på Nytorgets felt C11.

Nytorget Nå kan du komme med dine innspill til reguleringsplanen for Nytorget C11