Paradis Hamnevika Snart blir det enda finere å sykle langs Gandsfjorden!

Prosjektbeskrivelse

Stavanger utvikling KF ønsker å erverve og opparbeide deler av arealet Hamnevika som i kommunedelplanen for Paradis Hillevåg er regulert til friområde. Kostnader knyttet til grunnervervet og opparbeidelse sikres refundert gjennom utbyggingsavtaler etter hvert som utbyggingen skrider fram.