Gunnar Warebergs gate Selveid og kommunalt bofellesskap med personalbase

Prosjektbeskrivelse

I Gunnar Warebergs gate 18 og 20 skal det bygges to bofellesskap med personalbaser. Det bygges ett kommunalt bofellesskap og ett privat etter Stavangermodellen som først ble benyttet på Solborg Terrasse. Begge bofellesskapene skal driftes av Stavanger kommune. For det private bofellesskapet dannes det et borettslag.

Stavanger utvikling er byggherre for disse bofellesskapene på oppdrag fra Stavanger kommune og Byggmester sagen As er totalentreprenør. Byggestarten var i august 2022 og ferdigstillelse av byggene i januar 2024.

Eiendommen ligger rett over Stavanger idrettshall og har et samlet tomteareal på 4581,3 m2  og har en utnyttelsesgrad på 117%. Totalt areal for begge bofellesskapene er planlagt til 2260 m2

Bofellesskapene vil ha omtrent lik utforming med 7 boenheter + 1 base i hver. Bygningene er med saltak og sedum på taket. Saltakene er skjeve for å holde byggehøyden nede. Møneretningen er mot øst-vest.

Bygningene består av en sokkel, hvor det meste av driftsareal vil ligge, og to etasjer med leiligheter og felles oppholdsareal. Bofellesskapene vil ha adkomst fra sokkelen i Gunnar Warebergs gate.

Det er valgt de mest miljørettete energiløsninger som bergvarme til forbruksvann og oppvarming. Byggene vil også bli tilrettelagt for både Smarthus- og velferdsteknologi.

Hvert bofellesskap har 1 egen garasje med plass til én bil, samt 2 felles HC parkeringsplasser i carport. Dersom det er behov for flere parkeringsplasser skal parkeringsanlegg ved Stavanger idrettshall brukes.

Sykkelparkering for beboerne er plassert i egne rom i sokkeletasjen. I tillegg legges det opp til 16 utvendige sykkelplasser for ansatte og besøkende for hvert av bofelleskapene.